Travel Partner

LITWA - PODRÓŻ SENTYMENTALNA

SZKOŁYSZKOŁY
Cena od:
PLN
EUR
USD
Zarezerwuj Drukuj ofertę

Aktywność:
Lokalizacja: Litwa

Liczba dni:
Liczba uczestników:
Liczba wolnych miejsc:
Transport:
Termin:

Terminy oraz ceny tej oferty będą specjalnie przygotowane zgodnie z Twoimi wymaganiami!

LITWA

"Litwo Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto cię stracił..."

Litwy trzeba posmakować, odwiedzając conajmniej trzy historyczne miasta: Troki, Wilno i Kowno. Rozciągające się pomiędzy nimi tereny  obrazują, że Litwa choć państwo stosunkowo młode, może poszczycić się bogactwem historycznych pamiątek oraz piękną przyrodą.

 

 

Litwa została schrystianizowana jako ostatni kraj Europy. Litwini i ludność narodowości polskiej związane są ze sobą co najmniej dwoma wybitnymi postaciami - Adamem Mickiewiczem oraz Janem Pawłem II. 

Rosnąca liczba zwiedzających na Litwie przyczyniła się do otwarcia nowych atrakcji turystycznych. Do Wilna, Kowna i Troków dołączają następne atrakcje turystyczne. Obok kolejnego szlaku wodnego czy kulinarnego największą popularnością cieszą się miejsca odwiedzane przez "Polskiego Papieża".

 

WILNO

Miasto królów i znanych postaci historycznych, znane Polakom jako kolebka polskiego romantyzmu.

 

 movie by http://www.vilnius.lt/

 

Urokliwe, wąskie i kręte miejskie uliczki, po których można błądzić godzinami. Ciche zaułki skrywają kawiarenki i przytulne restauracje serwujące przysmaki kuchni litewskiej.

Cel wszystkich pielgrzymek z Polski jest Ostra Brama, jedyna pozostałość po fortyfikacjach miejskich w Wilnie. Po jej wewnętrznej stronie znajduje się Kaplica z cudownym obrazem Matki Bożej. Obraz "Panny Świętej, co w Ostrej świeci bramie" widać zresztą bezpośrednio z ulicy, a żywy wciąż obyczaj nakazuje zdejmowanie nakrycia głowy podczas przejścia pod wizerunkiem.

Wilno – to...
twórczość i wielokulturowy dialog. Tradycje i doświadczenie bogatej kultury etnicznej doskonale wkomponowują się we wszelkie formy nowoczesnej sztuki – teatr, muzykę, malarstwo, taniec – tworząc nową jej jakość. Nasi artyści znani są w Europie i na świecie, Wilno zaś w 2009 r. zdobyło miano Stolicy Kultury Europejskiej. Litewska stolica jest jednym z najpiękniejszych miast Starego Kontynentu, gdzie dziedzictwo historyczne harmonijnie splata się z nowoczesnością. A wilnianie są gościnnymi i wesołymi ludźmi.

 

 

 

 

 

 

Termin Ilość
dni
Ilość
miejsc
Cena Wybierz
Oferta na zamówienie Zarezerwuj

CZAS TRWANIA: dowolny, min.4 dni

LICZBA OSÓB: od 2 osób

CENA: zależy od terminu, długości wyjazdu oraz wybranego pakietu świadczeń

TERMIN: oferta całoroczna (najkorzystniejsze są miesiące wiosenne, letnie i wczesnej jesieni)

WYŻYWIENIE: 

- śniadania lub śniadania+obiadokolacje lub 3 posiłki dziennie

- szeroki wybór restauracji, w tym również restauracji tradycyjnych

MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z: Łotwa, Estonia

 

 

 

 

WIZA/PRZEPISY WJAZDOWE

W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.  Odkąd Litwa stała się częścią strefy Schengen i zniesiona została kontrola dokumentów na granicach lądowych z Polską. Nadal jednak należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość: paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwier­dzenie tożsamości. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje też członkowi rodziny obywatela UE nie mającemu unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Obywatele polscy mogą przebywać na terytorium Litwy nie dłużej niż 3 miesiące w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, bez obowiązku legalizowania pobytu. 

 

PRZEPISY CELNE

Zgodnie z normą unijną obywatele RP wjeżdżający i wyjeżdżający z Litwy nie podlegają ograniczeniom dotyczącym ilości zakupionych i przewożonych towarów, pod warunkiem, że są one przeznaczone do użytku osobistego, a nie na sprzedaż, i nie przekraczają unijnych limitów. Sprzedaż lub przekroczenie unijnych limitów grozi konfiskatą towarów oraz dodatkowymi karami np. odebraniem pojazdu, którym towary były przewożone. Podróżni przewożący przez granicę litewską lekarstwa zawierające substancje psychotropowe lub narkotyki, używane przez nich w celach leczniczych, powinni mieć przy sobie imienne zaświadczenie wydane na tę okoliczność przez właściwą placówkę zdrowia. Ilość takich lekarstw jest limitowana – na okres nie dłuższy niż 30 dni na terytorium Litwy.

Od dnia 15 czerwca 2007 r. podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium UE maja obowiązek zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki o kwocie równej lub wyższej niż 10.000,-EURO (a także ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.) Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, obowiązek zgłoszenia występuje w przypadku przewozu lub wywozu środków płatniczych przez granicę zewnętrzną UE. Organy celne wszystkich państw UE, na podstawie nowych przepisów, mogą zatrzymać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podjąć działania przeciwko osobom, które nie zgłoszą gotówki w kwocie 10.000,- EURO lub wyższej.

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) na Litwę jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota, fretki lub tchórza z adnotacją o wykonanych szczepieniach przeciwko wściekliźnie. 

Przywóz broni - Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z innych krajów UE broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej zawierającej stosowne wpisy dotyczące broni oraz dokument uwiarygodniający powód podróży z bronią np. zaproszenia na polowanie lub zawody strzeleckie. Europejską Kartę Broni Palnej może zastąpić zaświadczenie wydane przez właściwego konsula. 

 

DOKUMENTY PODRÓŻY

 

JESTEŚMY GODNI ZAUFANIA

 

DBAMY O TWOJE ZDROWIE

 

 

 

 

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami:
tel. 618 41 13 52
lub wyślij do nas wiadomość formularz kontaktowy

Zapisz się do Newslettera
I bądź na bieżąco z naszymi ofertami!

OTRZMYWANIE INFORMACJI: Administratorem danych osobowych jest Travel Partner Alicja Kafarska,ul.J.H.Dąbrowskiego 67, 60-523 Poznań. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie określonym w klauzuli zgody oraz w celu świadczenia usługi newsletter, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Travel Partner Alicja Kafarska. Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przystępuje prawo dostępu i poprawienia ich treści. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych jest Travel Partner Alicja Kafarska,ul.J.H.Dąbrowskiego 67, 60-523 Poznań. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie określonym w klauzuli zgody oraz w celu świadczenia usługi newsletter, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Travel Partner Alicja Kafarska. Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przystępuje prawo dostępu i poprawienia ich treści.
Bezpieczne biuro

PARTNERZY